OKAD-462 - 蕾2012年番号 ムチャ★ぶり! つぼみ

OKAD-462 - 蕾2012年番号 ムチャ★ぶり! つぼみ

毒重者更服败毒药。小儿鼻风,吹乳肿痛刘起堂经验方∶用酒酿和菊花叶敷上,立愈。

前任布政使李公渭,尝举以教山东之民。内容:连江志∶生海石上,色微黑。

 然伏邪仅在三焦,不逢寒热分争之下,所见者无非胸前痞闷,口中甜腻,二便失调而已。内容:孙含懿云∶有客自川中来,带有犴血,言此兽乃星禽,为天上井宿,五百年一降于世以,其降也必于蜀;降之前三日,天乃大风,振屋拔木,为降犴风。

肝部药队\〔补肝猛将〕内容:〔害〕病有当发表者,大忌酸收,误食必为害非浅,食梅则津液泄者,水生木也。内容:出海中,形如带,头尖尾细,长者至五、六尺大小不等,无鳞,身有涎,干之作银光色,身无细骨,正中一脊骨如边箕状,两面皆肉裹之,今人常食为海鲜。

 入药晒焙研末,或生捣作丸,皆可用。此时论治必须故道复通,瘀血渐消,庶乎近理。

无乃胃有下行为顺之兆乎?青为木气故生耳,若白石则否。

Leave a Reply